Personaladministratören Aktiverad

 

5546.fortnox-integrationspartner-sv-farg_beskuren.png

 

Integrationen mellan Fortnox och Tydliga Flexplan är nu startad. Detta innebär att era personallistor med nyanställningar, löneändringar och avslut av anställningar som ni har i Fortnox automatiskt kommer överföras till Flexplanen så att ni slipper onödig administration. För frågor kring Tydliga Flexplan eller hantering av era personalärenden, vänligen kontakta er försäkringsförmedlare.