Integration startad

 

Integrationen mellan Fortnox och Tydliga Flexplan är nu startad. Detta innebär att era personallistor med nyanställningar, löneändringar och avslut av anställningar som ni har i Fortnox automatiskt kommer överföras till Flexplanen så att ni slipper onödig administration. Enkelt, eller hur? 

Administrerar du försäkringarna för ditt företag och har rättighet att göra ändringar i er Flexplan? Då kan du ta del av lathundar och instruktioner för systemet via knappen nedan.

Lathundar & Instruktioner