5040.Tydliga_partners_bla_RGB.130x49.png
 

 

 

 

GRUPPFÖRSÄKRINGAR

Via oss får du möjlighet att försäkra dig och din familj. Försäkringar som ger rätt till ersättning i händelse av olycksfall, sjukfall, dödsfall samt access till privatvård.

 

 Förenklat digitalt flöde - inga blanketter eller dokument

 Teckna försäkring på 5 minuter

 Signera direkt med Mobilt BankId


Fyll i ditt personnummer för att se priser och produkter 

 


                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

Viktiga försäkringsdokument och förklaringar

Förköpsinformation och villkor

Det är viktigt att du läser igenom förköpsinformationen noggrant innan du väljer att teckna försäkring.

Vid frågor eller oklarheter ska du alltid kontakta din försäkringsförmedlare för rådgivning. Klicka här:

Förköpsinformation och villkor

Information distansavtal
Prisbasbelopp

Prisbasbelopp, ofta förkortat pbb, 

Prisbasbeloppet är ett grundbelopp som fastställs av regeringen varje år med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (KPI).

2024: 1 pbb = 57 300 kr