5415.ny_farg_LOGGA_2023-05.31x.png

 

 

Här kan du som kund hos Rosén & Partner teckna förmånliga Gruppförsäkringar digitalt för dig och din familj. Du kan teckna alla dessa försäkringar utan hälsodeklaration, det enda som krävs är att du är fullt arbetsför. Har du frågor om dessa försäkringar eller önskar rådgivning, kontakta oss på info@rosen-partner.nu eller ring 011-36 59 20. 

 

  

 

 

 

 

 

Det är viktigt att du läser igenom förköpsinformationen noggrant innan du väljer att teckna försäkring. Vid frågor eller oklarheter ska du alltid kontakta din försäkringsförmedlare för rådgivning.

Förköpsinformation:

Villkor:

Prisbasbelopp, ofta förkortat pbb, är ett grundbelopp som fastställs av regeringen varje år med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (KPI). 

2023: 1 pbb = 52 500 kr.