4812.Reumatikerforbundet_marke_rgb.987x.png    4828.pb5.170x146.png    

             

 

 

 

 

Reumatikerförbundets Olycksfallsförsäkring

Du som betalat din medlemsavgift för 2022 kan teckna en förmånlig olycksfallsförsäkring som vi tagit fram enbart för dig som medlem hos Reumatikerförbundet i samarbete med Länsförsäkringar och Tydliga AB. Försäkringen kostar från 51 kronor per månad beroende på vilket försäkringsbelopp du väljer. 

Olycksfallsförsäkring tecknar du för att försäkra dig om att få ekonomisk kompensation ifall att du drabbas av en skada till följd av en olycka.

Många är olycksfallsförsäkrade genom arbetet, men dessa gäller endast under arbetstid, men inte om något händer på fritiden. Förutom det rent fysiska och psykiska följderna, kan en olycka ställa till stor skada för din ekonomi.

Att du ska ha en olycksfallsförsäkring tycker vi är viktigt! För oss reumatiker kan det vara svårt och ibland näst intill omöjligt att teckna försäkringar då det ofta ställs hälsokrav och/eller krav om full arbetsförhet. Därför har det varit viktigt för oss på Reumatikerförbundet att vi kan erbjuda våra medlemmar en olycksfallsförsäkring utan några hälsokrav. 

Du som medlem i Reumatikerförbundet har möjlighet att teckna vår olycksfallsförsäkring fram till dagen innan du fyller 69 år. För dig som omfattats av Reumatikerförbundets olycksfallsförsäkring kommer från 70 års ålder erbjudas möjligheten att ansluta dig till en seniorförsäkring med livslångt skydd via Länsförsäkringar.

Här nedan kan du logga in och få prisuppgifter på olycksfallsförsäkringens olika försäkringsbelopp som sträcker sig från 20 prisbasbelopp till 50 prisbasbelopp. Vill du ha mer information finner du här nedan viktiga dokument såsom förköpsinformation, villkor, premieblad samt "Frågor & Svar".

Som medlem i Reumatikerförbundet tecknar du olycksfallsförsäkringen digitalt här nedan. Om du önskar medförsäkrad din maka/make/sambo behöver vi få en ansökan ifylld från medförsäkrad då medförsäkrad ej kan teckna försäkring digitalt.

Ansökningsblankett för medförsäkrad finner du under blanketter nedan. Ansökan postas till Tydliga AB, Bergsbovägen 11, 191 35 Sollentuna.

Har du frågor eller vill ha hjälp att teckna försäkringen kontakta Reumatikerförbundet, telefon 08-505 805 00 och via knappval väljer du försäkring eller fyll i kontaktformuläret klicka här.

*Du som medlem i Reumatikerförbundet kan ta del av detta kampanjerbjudande när du förnyat ditt medlemskap för 2022. Kampanjerbjudandet med 3 månader premiefritt är öppet till och med den sista februari 2022.

Notera att vid tecknade av olycksfallsförsäkringen kommer den aktuella premien för valt försäkringsbelopp anges, den premiefria tiden regleras per automatik på din första faktura. 4826.pb4.png4826.pb4.png

 

 

 

 

VIKTIGA FÖRSÄKRINGSDOKUMENT OCH FÖRKLARINGAR

Förköpsinformation, villkor och premier

Det är viktigt att du läser igenom förköpsinformationen noggrant innan du väljer att teckna försäkring.

Vid frågor eller oklarheter ska du alltid kontakta din försäkringsförmedlare för rådgivning.

Förköpsinformation

Villkor

Premieblad

 

Information distansavtal
Prisbasbelopp

Prisbasbelopp, ofta förkortat pbb, 

Prisbasbeloppet är ett grundbelopp som fastställs av regeringen varje år med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (KPI).

2021: 1 pbb = 47 600 kr

2022: 1 pbb = 48 300 kr

Frågor & Svar