4812.Reumatikerforbundet_marke_rgb.987x.png        

             

 

 

 

 

 

 

 

Här tecknar du enkelt din nya försäkring  

Att teckna försäkring och administrera sina existerande försäkringar tycker vi ska var enkelt. Här nedan kan du som medlem i Reumatikerförbundet teckna dina försäkringar med bara personnummer och Bank-ID.

Om du önskar medförsäkrad din maka/make/sambo behöver vi få en ansökan ifylld från medförsäkrad då denne ej kan teckna försäkring digitalt. Ansökningsblankett för medförsäkrad och även hälsodeklaration finner du under blanketter nedan. Ansökan postas till Reumatikerförbundets partner Tydliga AB tillsammans med hälsodeklaration i det fall det anges som krav under respektive försäkring på ansökan.  

Har du frågor om dessa försäkringar eller önskar rådgivning, kontakta oss på info@reumatikerforsakring.se eller ring 010-761 06 86.

Du som har tecknat gruppförsäkring via denna sida kan genom inloggning med Bank-ID på www.tydliga.se se dina aktuella försäkringar och fakturor, du kan även göra vissa ändringar såsom till exempel att fylla i nytt autogiromedgivande och ändra leveranssätt för dina fakturor.

4826.pb4.pngFyll i ditt personnummer här nedan för att se Reumatikerförbundets valbara försäkringar.                                                 För att se priser för respektive försäkring klickar du på pluset till höger om respektive försäkringsprodukt. Du har väljer därefter omfattning genom att välja något av försäkringens valbara försäkringsbelopp. 4826.pb4.png

 

 

 

 

VIKTIGA FÖRSÄKRINGSDOKUMENT OCH FÖRKLARINGAR

Förköpsinformation, villkor och premier

Det är viktigt att du läser igenom förköpsinformationen noggrant innan du väljer att teckna försäkring.

Vid frågor eller oklarheter ska du alltid kontakta din försäkringsförmedlare för rådgivning.

Förköpsinformation

Villkor 

Förköpsinformation Seniorolycksfall   

Villkor Seniorolycksfall 

Premieblad from 240301

 

Skadeanmälan

Nedan finns aktuella skadeblanketter. Notera att skadeanmälan avseende  olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar även kan göras per telefon 08-588 42 412. Länsförsäkringars skadereglering är bemannad vardagar 08.00-17.00.)

Olycksfall (LF)

Medicinsk invaliditet (LF)

Olycksfall Senior (Vitea/Knif)

Information distansavtal
Prisbasbelopp

Prisbasbelopp, ofta förkortat pbb, 

Prisbasbeloppet är ett grundbelopp som fastställs av regeringen varje år med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (KPI).

2023: 1 pbb = 52 500 kr

2024: 1 pbb = 57 300 kr

Frågor & Svar