En försäkring som omfattar det mesta.

Vi har tillsamans med  tydliga har tagit fram en unik försäkringslösning som skyddar dig mot olika händelser som skulle kunna drabba dig, olycksfall, sjukdom, arbetslöshet, dödsfall eller att du behöver tillgång till snabb privatvård etc.       

            Gruppförsäkring

3486.Personal_Training_at_a_Gym_-_Pushups.358x.jpg

3645.Busenkelt.317x187.png

                                                                                     

                                       Gruppförsäkringar                                                                                                                  

 

Här kan du som kund hos Benefit Provider teckna förmånliga gruppförsäkringar för dig och din familj.
Du kan teckna alla dessa försäkringar utan hälsodeklaration, det enda som krävs är att du är
fullt arbetsför. Om du vill ha rådgivning kontakta oss på 08-566 100 57
Fyll i ditt personnummer för att se priser & produkter