Medarbetarna

Vår rådgivning stödjer ditt företag i alla pensions- och försäkringsfrågor. Vi hjälper er att få ut mesta möjliga av den långsiktiga investeringen i era medarbetare. Med utgångspunkt från er situation, behov och ambitionsnivå kommer vi tillsammans fram till hur lösningen ska utformas. Vi tar fram riktlinjer och policys samt utformar och upphandlar dessa.
 

Löpande rådgivning

Vi erbjuder strategisk och löpande rådgivning för ditt företag och era medarbetare när det gäller era pensioner, försäkringar.
 

Fristående mot försäkringsbolagen

Vi arbetar fristående från försäkrings- och fondbolag och kan erbjuda de bästa produkterna och tjänsterna från olika försäkringsbolag och andra finansiella institut.

 

 

 

 

Verksamheten

Företag exponeras mot olika risker i sin dagliga verksamhet, våra sakrådgivare är experter på risker
som man kan försäkra sig mot. Vi hjälper företag att utforma ett optimalt försäkringsskydd utifrån era behov och önskemål.

 • Ansvarsförsäkringar
 • VD och styrelseansvar
 • Konsult- och rådgivaransvar
 • Egendom- och avbrottsförsäkringar
 • Entreprenadförsäkringar
 • Motorfordonsförsäkringar
 • Transportförsäkringar
 • Tjänstereseförsäkringar
 • Förmögenhetsbrott
   

Årliga uppföljningar

Uppföljningen är en av de viktigaste delarna i vårt samarbete. I våra löpande genomgångar går vi igenom ditt företags behov och vilka ändringar som bör göras i ert skydd.

Våra råd gör skillnad 

Era unika behov och förutsättningar är alltid utgångspunkten för våra rekommendationer. Det gäller oavsett om ni behöver hjälp med en bra försäkring till verksamheten eller behöver se över bolagets sparande.

Som er rådgivare hjälper vi ditt företag och era medarbetarer att fatta välgrundade beslut som rör pensioner, försäkringar och placeringar

Träffa din lokala rådgivare redan idag, vi lyssnar på dina önskemål och behov och hjälper dig att fatta bra beslut. 

Boka gärna in ett personligt möte redan idag.

 

Du hittar din lokala rådgivare här