Hälsa och sjukvård

Slipp långa köer och få snabb läkarvård om du blir sjuk 
Att snabbt få läkarvård vid sjukdom innebär att du får möjlighet att bli frisk fortare. En sjukvårdsförsäkring kan ge tillgång till rådgivning dygnet runt och kvalificerad privatvård hos specialister. Du slipper långa kötider och har möjlighet att påverka tidpunkt för läkarbesök och operationer.

 

 

Invaliditetsförsäkring 

Att drabbas av invaliditet på grund av olycksfall eller sjukdom kan förändra livsvillkoren dramatiskt. För att förbättra din ekonomi i händelse av invaliditet kan du teckna en olycksfallsförsäkring, som kompletteras med en invaliditetsförsäkring till följd av sjukdom. Med en försäkring som ger ersättning vid invaliditet får du ekonomisk hjälp att underlätta vardagen vid en allvarlig skada.

Livförsäkring 

En livförsäkring är ett billigt ekonomiskt skydd i händelse av dödsfall. Med en livförsäkring får de efterlevande möjlighet att lösa exempelvis hela eller delar av bostadslån och bli skuldfria. Pengarna kan också användas för att klara omställningen och för oförutsedda utgifter.