4520.Invivum_logo.307x93.jpg

                               

                                                                         


 

 

 

                                                                                                                

 

 

Välj rätt försäkringsskydd - se pris och teckna nu!

 

Här kan du som kund hos InVivum AB teckna förmånliga gruppförsäkringar (ex. Sjukvård-, Liv-, Olycksfall- och Barnförsäkringar) digitalt för dig och din familj. Du kan teckna alla dessa försäkringar utan hälsodeklaration, det enda som krävs är att du är fullt arbetsför.

Har du frågor om dessa försäkringar eller önskar rådgivning, kontakta oss på info@invivum.se eller ring 0522-60 28 60.  

  

  Förenklat digitalt flöde - inga blanketter eller dokument

  Teckna försäkring på 5 minuter

  Signera direkt med Mobilt BankId

Fyll i ditt personnummer för att se priser och produkter 

 

 

 

 

Viktiga försäkringsdokument och förklaringar

Förköpsinformation och villkor

Det är viktigt att du läser igenom förköpsinformationen noggrant innan du väljer att teckna försäkring.

Vid frågor eller oklarheter ska du alltid kontakta din försäkringsförmedlare för rådgivning. Klicka här:

Förköpsinformation och villkor

Information distansavtal
Prisbasbelopp

Prisbasbelopp, ofta förkortat pbb, 

Prisbasbeloppet är ett grundbelopp som fastställs av regeringen varje år med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (KPI).

2020: 1 pbb = 47 300 kr

Här nedan tecknar du Länsförsäkringar Sjukvård, 750 kr självrisk (Obs! Premiebetalare måste vara ett företag)