2020-04-30

Per Fornander utses till ny verkställande direktör i United Securities AB

Styrelsen i United Securities AB har utsett Per Fornander, nuvarande styrelseordförande, till verkställande direktör. Per har en gedigen erfarenhet inom finans och försäkring och har haft ledande positioner inom flera organisationer såsom exempelvis Moderna Försäkringar, Länsförsäkringar, Gjensidige och Trygg-Hansa.

4373.US_partner.png

Per Fornander säger i en kommentar: ”Jag ser mycket fram emot att tillsammans med medarbetarna och ägarorganisationerna Säkra och Tydliga utveckla United Securities till en ännu mer modern och konkurrenskraftig leverantör av produkter och tjänster till rådgivare och kunder”.

United Securities går nu in i en ny fas med fokus på att ytterligare stärka erbjudandet till både kunder och rådgivare. United Securities roll är att tillhandahålla ett brett utbud av placeringsalternativ för sina anknutna ombud. United Securities utbud tillsammans med Säkras och Tydligas stora geografisk spridning skapar en unik konkurrensfördel i en marknad där banker och försäkringsbolag väljer en annan väg.

- ”Per har stor erfarenhet och kunskap som behövs för att tillsammans med oss ägare, Tydliga och Säkra, befästa bolagets position som förstahandsval för rådgivare inom investeringsrådgivning”, säger Thomas Fjällström VD på Tydliga.

- ”United Securities fortsätter att utveckla sin verksamhet för att säkerställa ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande till anknutna ombud och förmedlare, här kommer Per med sin erfarenhet starkt att bidra till vår fortsatta utveckling”, säger Eva Pantzar Waage, VD och koncernchef på Säkra.

 

För ytterligare information kontakta:

Per Fornander, tillträdande VD United Securities AB, +46 (0) 703 16 77 65

Thomas Fjällström, VD Tydliga, +46 (0) 705 83 61 01

Eva Pantzar, VD Säkra, +46 (0) 708 87 62 63Senaste nyheterna

Taggar

Månader

År