2018-05-25

Uppskattning av sjukvårdsförsäkringens förmånsvärde till följd av slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2018 och tillämpas första gången för premier som betalas efter den 30 juni 2018.

Med hänsyn till att de flesta sjukvårdsförsäkringar i dag innefattar moment och åtgärder som även i fortsättningen är undantagna från beskattning, så som t.ex. rehabiliteringsinsatser krävs det en proportionering av försäkringspremien för att beräkna försäkringens förmånsvärde.

Eftersom den nya lagen eller skatteverket inte ger någon tydlig vägledning och det inte heller finns någon vedertagen praxis, skattemässig definition eller förhandsbesked att gå efter så har försäkringsbranschen gjort en gemensam bedömning av vilka insatser och diagnoser i en sjukvårdsförsäkring som borde vara undantagna från förmånsbeskattning.

Skatteverket har informerat att de har för avsikt att publicera ett ställningstagande som klargör gränserna mellan skattefri rehabilitering och företagshälsovård och skattepliktig hälso- och sjukvård.

I avvaktan på att ställningstagande publiceras, har Skatteverket meddelat, att försäkringsbolagen kan proportionera sjukvårdsförsäkringspremie på en skattefri och en skattepliktig del. Vidare skriver de att proportioneringen kan göras utifrån de beräkningar som branschorganisationen i samverkan med medlemsföretagen tagit fram och som presenterades för Skatteverket. Dock avslutar Skatteverket sedan sin skrivning med att ”Om Skatteverkets ställningstagande medför att den av branschen framtagna beräkning påverkas ska detta endast få verkan på framtida premiebetalningar som görs efter det att ställningstagandet publiceras”.

KommentarerSenaste nyheterna

Taggar

Månader

År