2018-05-24

Tydliga gör ett resultat som är 1,7 mkr bättre än budget & Aktieutdelning till ägarna i Free broker Group !

Tydliga har precis avslutat två dagar med utbildning, information, ägarmöte & bolagstämmor i Tydliga och Free Broker Group.
Dagarna har bestått i utbildning kring systemet Leo samt utbildningar och information kring Tydligas system & produkter.


Bokslut Tydliga AB
Känns otroligt roligt att kunna presentera Tydligas första bokslut med svarta siffror och ett resultat som är 1,7 mkr bättre
än budget. Detta trots att man valt att lämna närmare 1 mkr i återbäring till sina rådgivarföretag som är anslutna till Tydliga.
Tydliga fotsätter växa kraftigt och har idag 230 ansluna rådgivare.
 

Free Broker Group i Norden AB
För aktieägarna som ersatte sina aktier i Hjerta med lika många aktier i Free Broker Group i Norden AB till en kurs på 10 kr
har fått se sina aktier stiga med närmare 1400 % på två år. Dessutom beslutade stämman att dela ut 1kr/aktie vilket ger dessa
aktieägare en direktavkastning på 10%. 
Bolagstämman beslutade också om en riktad nyemission som kommer att gå ut till alla förmedlarbolag som idag inte äger i aktier i Free broker Group AB och har ett giltigt samarbetsavtal med Tydliga (innan 2018-04-01)

Jag är otroligt stolt över det vi åstakommit hittils i Tydliga och det känns väldigt roligt att få fortsätta detta
byggandet tillsammans med vår fantastiska personal & alla våra 96 rådgivarföretag med personal som tillhör Tydliga.
 

Thomas Fjällström
VDSenaste nyheterna

Taggar

Månader

År