2018-05-18

Info ang. lagändring om förmån av sjukvårdsförsäkring

Den 16 maj 2018 röstade riksdagen ja till ett regeringsförslag som innebär att en större del av premien som en arbetsgivare betalar för en sjukvårdsförsäkring än tidigare ska beskattas som förmån för den anställde.

Beslutet i riksdagen innebär att skattefriheten slopas för förmån av hälso- och sjukvård i Sverige som inte är offentligt finansierad. Samtidigt slopas avdragsförbudet för sådana utgifter i en arbetsgivares verksamhet.

 

Tidpunkt för de nya bestämmelserna

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2018 och tillämpas första gången för premier som betalas efter den 30 juni 2018. Premier som är betalda före ikraftträdandet, men som avser tid efter ikraftträdandet, omfattas inte av de nya bestämmelserna. Här har således företagets val av betalningstermin en påverkan.

 

Premier som är Tydliga tillhanda senast den 30 juni undantas från den nya förmånsbeskattningen. Vänligen meddela Tydliga senaste den 10 juni för eventuell tidigareläggning av premiebetalning. 

 

Vad innebär detta i praktiken för våra kunder?

En sjukvårdsförsäkring kommer att jämställas med lön och ska beskattas på samma sätt. Det innebär att arbetsgivaren både betalar arbetsgivaravgifter och gör skatteavdrag för förmånen. Arbetsgivaren behöver också lämna uppgifter om förmånen och skatteavdraget på medarbetarens lönespecifikation. En följd av de nya bestämmelserna blir också att den del som ska förmånsbeskattas ingår i underlaget för arbetsgivaravgifterna och att hela premien för sjukvårdsförsäkringen blir avdragsgill för företaget. Det gäller oavsett hur stor del av premien som förmånsbeskattas. Naturligtvis viktigt att arbetsgivaren informerar de anställda om de nya bestämmelserna eftersom de påverkar deras skattesituation.

 

Hur stort blir förmånsvärdet?

Försäkringsbranschen har gjort en gemensam bedömning av vilka insatser och diagnoser i en sjukvårdsförsäkring som borde vara undantagna från förmånsbeskattning, eftersom den nya lagen eller skatteverket ger någon tydlig vägledning. Det finns, tyvärr, inte heller någon vedertagen praxis, skattemässig definition eller förhandsbesked att gå efter.

 

Som ni kommer se så skiljer sig förmånsvärdet på respektive sjukvårdsförsäkring vilket beror på hur mycket förebyggande vård och behandling som finns med i respektive produkt, då denna del fortsatt är skattefri.  Senaste nyheterna

Taggar

Månader

År