2016-06-02

Tydliga fordonsförsäkring lanseras


 

Tydliga har med hjälp av Rosén & Partner tagit fram en unik fordonsförsäkring för tydligas medlemmar med Moderna Försäkringar som försäkringsgivare. Tydliga har arbetat fram en förmånlig fordonsförsäkring för företagsägda fordon.

Försäkringen kan bara tecknas genom försäkringsförmedlare som tillhör Tydliga.

Försäkringen har en förmånlig premie och gäller med obegränsad körsträcka för personbil och lätt lastbil.

Vi erbjuder försäkring för alla slags företagsägda fordon utom MC.

Premien kan betalas helår, halvår, kvartal eller månadsvis utan premiepåslag.

Om du har flera fordon kan vi samla försäkringarna till en gemensam förfallodag och koppla på en samlingsfaktura som tydligt redovisar fordon, perioder och delpremier. 

 Egen "mäklardisk"

 Vi har därför nu skapat en egen "mäklardisk" och kunddisk för att säkerställa bästa
 möjliga  kundservice mot tydligas medlemmar så har en ny telefonslinga samt en  prioriterad mailbox öppnats som hanteras av Rosén & Partner under namnet  Tydliga fordonsförsäkringar.

 Vi ser en stor potential i detta upplägg och har som mål att bygga stor volym med  långsiktigt bra premiesättning.

 Thomas Fjällström VD